Oferta doradczo - konsultingowa

CK Progressio sp. z o.o. oferuje możliwość skorzystania z konsultacji z doradcą zawodowym/psychologiem/doradcą ekonomicznym. Nasi specjaliści oferują konsultacje indywidulane jak i konsultacje w ramach działań finansowanych ze środków UE

Ponadto konsultujemy i przygotowujemy biznesplany dla osób, które zamierzają założyć działalność gospodarczą.